.

İdari Personel

Gülin KAPLAN
Bilgisayar İşletmeni
Telefon: +90 248 213 37 64
E-posta: gkaplan@mehmetakif.edu.tr
Hüseyin KAHRAMAN
Konservatuvar Sekreteri
Telefon: +90 248 213 37 55
E-posta: hkahraman@mehmetakif.edu.tr

hakkımızda