.

Misyon - Vizyon

Misyon

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı, dokuz bin yıllık tarihsel geçmişe dayanan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan, oldukça zengin farklı müzikal ürünlere ve bu ürünlerin sentezinden oluşan olağanüstü bir kültür mirasına sahip teke bölgesinde yer almaktadır. Konservatuvarımız bilim, kültür, sanat ve teknolojinin modern yöntemlerinden yararlanarak, Türk Müziğinin korunarak gelecek nesillere ulaştırılması, özellikle yöreye ait müzikal unsurların araştırılıp geliştirilmesi hedefleri ile kurulmuş olup, yetkin sanatçılar besteciler ve eğitimciler yetiştirilmesini, yapılacak nitelikli sanat etkinlikleriyle Türk kültür ve sanatının en iyi şekilde temsil edilmesini amaçlamaktadır.

Vizyon
Çağdaş eğitim ilkelerini gözeten, toplumsal sorumluluk bilinciyle nitelikli eğitim-öğretim yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve kabul edilen bir eğitim kurumu olmak. Ülkemizin bilimsel, sanatsal ve teknolojik altyapısının gelişimine katkı sağlamak.hakkımızda

  • Misyon - Vizyon
  • Yönetim
  • idari personel