.

Türk Halk Oyunları Bölümü

TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ

Ülkemiz yörelere göre farklılık gösteren zengin bir müzik kültürüne ve yüzyıllardır süre gelen geleneksel halk oyunlarına sahiptir. Türk Halk Oyunları, yörelerin örf, adet ve tarihini içinde barındıran önemli bir kültür aktarım şeklidir.  Bu sebeple ülkemizin sahip olduğu bu kültürel miras, gelecek nesillere bozulmadan aktarılması ve sürdürülmesi son derece önem taşımaktadır. Bu hassasiyet ve bilinç ışığında kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, bünyesinde açılması düşünülen “Türk Halk Oyunları” bölümü ile genelde ülkemiz Türk halk oyunları kültürünün gelişimine katkı sağlamayı, özelde Türk halk oyunlarının ulusal / uluslararası platformda bilimsel ve sanatsal gelişimine destek vermeyi amaçlamaktadır.

Öğrenim Ücreti: Normal program süresi içerisinde Öğrenci Katkı Payı Ücreti ödenmez.

Eğitim ve Öğretim Modeli:

Programın Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Bölümümüz, MAKÜ İstiklal Yerleşkesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı binasında yer almaktadır. 

Eğitim ve Öğretimin Gerçekleştirildiği Yer: Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz, MAKÜ İstiklal Yerleşkesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı binasında yer alan sınıflarımızda gerçekleştirilmektedir.

Program Akreditasyonu: Programımızın henüz herhangi bir akreditasyon anlaşması bulunmamaktadır.

Yurt: Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi içerisinde ve il merkezinde yer alan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız ve erkek yurtları bulunmaktadır. Ayrıca Burdur il merkezinde özel öğrenci pansiyonları ve apart dairelerle de barınma hizmeti alınabilmektedir. 


Çalışma Salonu
16. Halk Dansları Yarışması Birinciliği (2018)bölümler

  • Müzik Bölümü
  • Müzik Teknolojileri Bölümü
  • Türk Halk Oyunları Bölümü