.

Müzik Teknolojileri Bölümü

MÜZİK TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Günümüzde hızlı bir gelişim ve değişim sürecinde ilerleme kaydeden teknolojik cihazlar ve bilgisayar yazılımları, hayatımızın hemen her alanında büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu gelişim süreci müzik sektörünün her alanında olduğu gibi müzik eğitiminde de önemli aşamalar kaydedilmesini sağlamıştır. Müzik teknolojileri sadece müzik değil, film, belgesel, dublaj, ses restorasyonu ve ses kaydı arşivleme gibi birçok alanda da önemli bir boyut kazanmıştır. Bu bağlamda gelişen dünyaya nitelikli ve teknik bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinen “Müzik Teknolojileri” bölümleri üniversal düzen içerisinde büyük önem kazanmıştır. Buradan hareketle, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı bünyesinde açılması düşünülen “Müzik Teknolojileri” bölümü, Öğrencilerin hızla değişen dünya ile eşzamanlı olarak seslendirme, kayıt, depolama ve ses sentezleme gibi Müzik Teknolojileri alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlamak, Türk müziğinin alt yapısını teknolojik ekipmanlarla destekleyecek öğrenciler yetiştirerek müziğimizin küreselleşme ve gelecekteki yerinin korunmasını sağlamak, birikimlerini geleneksel kültürle sentezleyebilme özelliği kazandırmak, teknolojik gelişmeler ve olası sorunlara karşı çözüm önerileri sunabilecek bakış açısına sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Öğrenim Ücreti: Normal program süresi içerisinde Öğrenci Katkı Payı Ücreti ödenmez.

Eğitim ve Öğretim Modeli:

Programın Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Bölümümüz, MAKÜ İstiklal Yerleşkesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı binasında yer almaktadır. 

Eğitim ve Öğretimin Gerçekleştirildiği Yer: Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz, MAKÜ İstiklal Yerleşkesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı binasında yer alan sınıflarımızda gerçekleştirilmektedir.

Program Akreditasyonu: Programımızın henüz herhangi bir akreditasyon anlaşması bulunmamaktadır.

Yurt: Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi içerisinde ve il merkezinde yer alan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız ve erkek yurtları bulunmaktadır. Ayrıca Burdur il merkezinde özel öğrenci pansiyonları ve apart dairelerle de barınma hizmeti alınabilmektedir. 


Bölümümüzün Teknolojik olanakları: 

MIDI-Piyano Laboratuvarı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzik Teknolojileri Bölümünde Müzik Teknolojileri ve Piyano derslerinde kullanılmaktadır. 


MKM Ses Kayıt Stüdyosu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan ses kayıt stüdyosu, araştırma merkezine gelen ses kayıt çalışmalarının yanı sıra Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzik Teknolojileri Bölümü müfredatı kapsamında verilen derslerde de kullanılmaktadır.

  https://mkm.mehmetakif.edu.tr/

   

   


bölümler

  • Müzik Bölümü
  • Müzik Teknolojileri Bölümü
  • Türk Halk Oyunları Bölümü