.

Türk Halk Oyunları Bölümü

TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ

Ülkemiz yörelere göre farklılık gösteren zengin bir müzik kültürüne ve yüzyıllardır süre gelen geleneksel halk oyunlarına sahiptir. Türk Halk Oyunları, yörelerin örf, adet ve tarihini içinde barındıran önemli bir kültür aktarım şeklidir.  Bu sebeple ülkemizin sahip olduğu bu kültürel miras, gelecek nesillere bozulmadan aktarılması ve sürdürülmesi son derece önem taşımaktadır. Bu hassasiyet ve bilinç ışığında kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, bünyesinde açılması düşünülen “Türk Halk Oyunları” bölümü ile genelde ülkemiz Türk halk oyunları kültürünün gelişimine katkı sağlamayı, özelde Türk halk oyunlarının ulusal / uluslararası platformda bilimsel ve sanatsal gelişimine destek vermeyi amaçlamaktadır.Çalışma Salonu
16. Halk Dansları Yarışması Birinciliği (2018)bölümler

  • Müzik Bölümü
  • Müzik Teknolojileri Bölümü
  • Türk Halk Oyunları Bölümü