Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

 

 

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 14.07.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek hizmete girmiştir.

Konservatuvar 3 farklı bölüm ile hizmet vermektedir.

  • Müzik Bölümü
  • Türk Halk Oyunları Bölümü
  • Müzik Teknolojileri Bölümü


Türk Müziği kültürü, binlerce yıllık geçmişe, farklı müzikal ürünlere ve bu ürünlerin sentezinden oluşan olağanüstü bir birikime sahiptir. Bu birikim, yazılı kaynaklar, nesilden nesile aktarılan bilgiler, usta çırak ilişkisi, Âşıklık – Ozanlık gibi geleneksel yaklaşımlarla günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bu miras “Türk Halk Müziği”, “Geleneksel Klasik Türk musikisi”, Tasavvuf Musikisi”, Şarkı” vb. birçok farklı müzik türlerini içerisinde barındırmaktadır. Dolayısıyla dünyada çok az toplumda görülebilen bu zengin müzik kültürü mirasımızın korunarak gelecek nesillere ulaştırılması, ülkemizin kültürel değerlerinin sürdürülebilirliği bakımından son derece önemlidir.  Bu bağlamda üniversitelerimize önemli görevler düşmektedir. Bu hassasiyet ve bilinç ışığında kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, ülkemiz Türk Müzik Kültürünün gelişimine katkı sağlamayı, Türk müziğinin ulusal / uluslararası platformda bilimsel ve sanatsal gelişimine destek vermeyi amaçlamaktadır.

Konservatuvarımızın özel amacı ise, “Teke Yöresinin” müzik kültür mirasını koruyup geliştirmek, yörenin müzikal özelliklerini ön plana çıkartan, söz sahibi bir kurum olmaktır. Bilindiği üzere ülkemizde birçok güzide Türk Müziği Konservatuvarı bulunmaktadır. Konservatuvarımız yapacağı yöresel faaliyetlerle diğer konservatuvarlar arasında Teke Yöresi müziğinde söz sahibi olmayı hedeflemektedir.