.

Yönetim

Prof. Dr. Zeki NACAKCI
Konservatuvar Müdürü
znacakci@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 37 51
Prof. Dr. Esra DALKIRAN
Konservatuvar Müdür Yardımcısı
edalkıran@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 3752
Hüseyin KAHRAMAN
Konservatuvar Sekreteri
hkahraman@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 37 55
Konservatuvar Sekreteri Hüseyin KAHRAMAN - Raportör
Dr. Öğr. Üyesi Zeynel TURAN
Dr. Öğr. Üyesi Seyhan CANYAKAN
Doç. Dr. Gökhan ÖZDEMİR
Prof. Dr. Esra DALKIRAN - Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Zeki NACAKCI - Müdür
Doç. Dr. Gökhan ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Seyhan CANYAKAN
Konservatuvar Sekreteri Hüseyin KAHRAMAN - Raportör
Dr. Öğr. Üyesi Zeynel TURAN
Prof. Dr. Esra DALKIRAN - Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Zeki NACAKCI - Müdür

hakkımızda

  • Misyon - Vizyon
  • Yönetim
  • idari personel