.

Yönetim

Prof. Dr. Zeki NACAKCI
Konservatuvar Müdürü
znacakci@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 37 51
Prof. Dr. Esra DALKIRAN
Konservatuvar Müdür Yardımcısı
edalkıran@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 3752
Mehmet TEPELİ
Konservatuvar Sekreteri
mtepeli@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 37 55
Konservatuvar Sekreteri Mehmet TEPELİ - Raportör
Prof. Dr. Zeki NACAKCI - Müdür
Prof. Dr. Esra DALKIRAN - Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Gökhan ÖZDEMİR
Doç. Dr. Zeynel TURAN
Dr. Öğr. Üyesi Kadri Yılmaz ERDAL
Dr. Öğr. Üyesi Kadri Yılmaz ERDAL
Prof. Dr. Zeki NACAKCI - Müdür
Prof. Dr. Esra DALKIRAN - Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Gökhan ÖZDEMİR
Doç. Dr. Zeynel TURAN
Konservatuvar Sekreteri Mehmet TEPELİ - Raportör

hakkımızda

  • Misyon - Vizyon
  • Yönetim
  • idari personel