.

Aday Öğrenci

Müzik Bölümü:

    Öğrenim Ücreti: Normal program süresi içerisinde Öğrenci Katkı Payı Ücreti ödenmez.

    Eğitim ve Öğretim Modeli:

    Programın Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Bölümümüz, MAKÜ İstiklal Yerleşkesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı binasında yer almaktadır. 

    Eğitim ve Öğretimin Gerçekleştirildiği Yer: Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz, MAKÜ İstiklal Yerleşkesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı binasında yer alan sınıflarımızda gerçekleştirilmektedir.

    Program Akreditasyonu: Programımızın henüz herhangi bir akreditasyon anlaşması bulunmamaktadır.

    Yurt: Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi içerisinde ve il merkezinde yer alan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız ve erkek yurtları bulunmaktadır. Ayrıca Burdur il merkezinde özel öğrenci pansiyonları ve apart dairelerle de barınma hizmeti alınabilmektedir. hakkımızda

  • Misyon - Vizyon
  • Yönetim
  • idari personel