Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

BÖLÜMLER

MÜZİK BÖLÜMÜ
Türk Müziği Devlet Konservatuvarının bünyesinde oluşturulan “Müzik Bölümü”, ülkemiz müzik geleneği içerisindeki tüm müzikleri, temel ayrıştırma yapmadan bir bütün olarak kapsaması temel ilkesinden hareketle tek bir bölüm adı altında birleştirerek faaliyet göstermesi amacıyla yapılandırılmıştır. Bu bağlamda Müzik Bölümü, ulusal değerlere sahip, geleneksel müziğimizi koruyan, geliştiren aynı zamanda batı müziğinin temel bilimsel gerekliliklerini içerisinde barındıran, uluslararası işbirliğine açık, geleneksel müziklerimizi küresel dünya düzeyindeki hak ettiği yere taşıyabilen, yaratıcı ve yenilikçi düşünceyi daima destekleyen bir eğitim görüşü açısından önemli bir oluşumdur. Ayrıca bölümün hedefi, Türk Müziği ve genel müzik eğitimiyle donatılmış, millî kültürünü koruyan, Türk toplumunun sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunabilen virtüöz sanatçı, eğitici-öğretici, uygulayıcı, yapımcı ve yorumcu yetiştirmektir. Türk Müziği estetik anlayışı çerçevesinde geleneksel üslûp, tavır, geleneksel icra ve doğaçlama anlayışını oluşturmanın yanı sıra çağımızda giderek yaygınlaşan yeni müzik akımlarını da benimseyip uygulayabilen bireyler yetiştirmektir.

TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ
Ülkemiz yörelere göre farklılık gösteren zengin bir müzik kültürüne ve yüzyıllardır süre gelen geleneksel halk oyunlarına sahiptir. Türk Halk Oyunları, yörelerin örf, adet ve tarihini içinde barındıran önemli bir kültür aktarım şeklidir.  Bu sebeple ülkemizin sahip olduğu bu kültürel miras, gelecek nesillere bozulmadan aktarılması ve sürdürülmesi son derece önem taşımaktadır. Bu hassasiyet ve bilinç ışığında kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, bünyesinde açılması düşünülen “Türk Halk Oyunları” bölümü ile genelde ülkemiz Türk halk oyunları kültürünün gelişimine katkı sağlamayı, özelde Türk halk oyunlarının ulusal / uluslararası platformda bilimsel ve sanatsal gelişimine destek vermeyi amaçlamaktadır.

MÜZİK TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Günümüzde hızlı bir gelişim ve değişim sürecinde ilerleme kaydeden teknolojik cihazlar ve bilgisayar yazılımları, hayatımızın hemen her alanında büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu gelişim süreci müzik sektörünün her alanında olduğu gibi müzik eğitiminde de önemli aşamalar kaydedilmesini sağlamıştır. Müzik teknolojileri sadece müzik değil, film, belgesel, dublaj, ses restorasyonu ve ses kaydı arşivleme gibi birçok alanda da önemli bir boyut kazanmıştır. Bu bağlamda gelişen dünyaya nitelikli ve teknik bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinen “Müzik Teknolojileri” bölümleri üniversal düzen içerisinde büyük önem kazanmıştır. Buradan hareketle, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı bünyesinde açılması düşünülen “Müzik Teknolojileri” bölümü, Öğrencilerin hızla değişen dünya ile eşzamanlı olarak seslendirme, kayıt, depolama ve ses sentezleme gibi Müzik Teknolojileri alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlamak, Türk müziğinin alt yapısını teknolojik ekipmanlarla destekleyecek öğrenciler yetiştirerek müziğimizin küreselleşme ve gelecekteki yerinin korunmasını sağlamak, birikimlerini geleneksel kültürle sentezleyebilme özelliği kazandırmak, teknolojik gelişmeler ve olası sorunlara karşı çözüm önerileri sunabilecek bakış açısına sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.